Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 21.08.2013

TV Poprad, s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009

Údaje nie sú dostupné v štruktúrovanej podobe.

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.