loader Načítavam ...

BETA BioTech, s. r. o.

Úč MUJ
Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 01.07.2017
Účtovná závierka k 31.12.2016
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 286 KB
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 175 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Netto 1 Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1 44 097 120 991
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2 2 529
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 4 2 529
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 5
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6 2 529
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 8
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 12
4. Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/ 13
B. Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21 14 44 097 118 462
B.I. Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/ 15
B.II. Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A 16
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20) 17 29 379 58 656
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ 18 21 408
2. Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ 19 1 879
3. Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ 20 27 500 37 248
B.IV. Finančný majetok r. 22 + r. 23 21 14 718 59 806
B.IV.1. Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) 22 14 718 59 806
2. Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/ 23
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem