loader Načítavam ...

Register účtovných závierok

Register účtovných závierok (ďalej len „register“) vznikol s cieľom zlepšenia a zjednodušenia podnikateľského prostredia a zníženia administratívnej náročnosti podnikania. Zároveň má zlepšiť dostupnosť a kvalitu informácií o účtovných jednotkách. Register je zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”). Register je informačným systémom verejnej správy, ktorého prevádzkovateľom je DataCentrum z poverenia Ministerstva financií SR.

Register začal plniť svoje úlohy od 1. januára 2014 a povinne zverejňuje dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr. Pomocou webovej stránky môžu používatelia:

  • vyhľadávať v zozname účtovných jednotiek
  • prezerať dostupné účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejňované v registri
  • prezerať, ukladať a tlačiť účtovné výkazy a ďalšie dokumenty zverejňované v registri

V registri sa nachádzajú neúplné účtovné závierky za obdobie 2009 až 2012, ktoré majú len informatívny charakter. Účtovné závierky za uvedené obdobie neobsahujú časť – poznámky, ani účtovné závierky spoločností, ktoré sa nespracovávali do roku 2012.

Zámer bol podporený Slovenskou komorou audítorov, Slovenskou komorou daňových poradcov a Slovenskou asociáciou podnikových finančníkov.