Zdroj údajov: systém štátnej pokladnice,
aktualizované: 22.04.2014

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Výkaz ziskov a strát Úč POI 4-01

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Výkaz ziskov a strát Úč POI 4-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Za účtovné obdobie
od:
01/2009
do:
12/2009

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
od:
-
do:
-

Účtovná závierka
Riadna

IČO:
35942436
Názov účtovnej jednotky:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo:
Einsteinova 25
PSČ:
85101
Názov obce:
Bratislava - mestská časť Petržalka
Smerové číslo telefónu:
-
Číslo telefónu:
-
Číslo faxu:
-
E-mailová adresa:
-

Zostavená dňa:
-

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.