Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 20.08.2013

Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, spol. s r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, spol. s r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009
Údaje nie sú dostupné v štruktúrovanej podobe.

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.