Účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejňované v Registri účtovných závierok (RÚZ) sa podľa zákona doručujú finančnej správe (subjekty súkromného sektora) alebo prostredníctvom systému štátnej pokladnice (subjekty verejného sektora).
RÚZ ani MF SR priamo účtovné závierky ani ďalšie dokumenty neprijíma.
Rozumiem
loader Načítavam ...

Vyhľadávanie