Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 09.04.2014

Brantner Poprad, s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Účtovná závierka
-
Riadna

Daňové identifikačné číslo:
2020016988
IČO:
36444618
SK NACE:
38110 Zber nie nebezp.odpadu

Za bežné účtovné obdobie
od:
01/2013
do:
12/2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2012
do:
12/2012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
Brantner Poprad, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
NOVÁ
Číslo:
76
PSČ:
05801
Obec:
POPRAD
Číslo telefónu:
-
Číslo faxu:
-
E-mailová adresa:
-

Zostavená dňa:
13.02.2014
Schválená dňa:
-

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.