Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.06.2016

Sociálna poisťovňa

Výsledovka Úč SP 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Za obdobie
od:
01/2015
do:
12/2015

IČO:
30807484
Názov účtovnej jednotky:
Sociálna poisťovňa

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo:
29. augusta 8 a 10
PSČ:
81363
Názov obce:
Bratislava-Staré Mesto
Smerové číslo telefónu:
-
Číslo telefónu:
-
Číslo faxu:
-
e-mail:
-

Zostavená dňa::
31.03.2016

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.