Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 19.05.2017

SkyToll, a. s.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

SkyToll, a. s.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
Oznámenie o dátume schválenia k 31.12.2016

Účtovná závierka
Individuálna
Riadna

Za obdobie
od:
01/2016
do:
12/2016

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2015
do:
12/2015

Typ účtovnej jednotky:
Podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva
Daňové identifikačné číslo:
2022712153
IČO:
44500734
SID:
-
Názov účtovnej jednotky:
SkyToll, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
Westend Square,Lamacska cest
Číslo:
3/A
PSČ:
84104
Názov obce:
Bratislava

Dátum zostavenia účtovnej závierky:
18.03.2017
Dátum schválenia účtovnej závierky:
09.05.2017

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.