loader Načítavam ...

O účtovných závierkách

Účtovná závierka predstavuje súbor účtovných výkazov, ktoré zostavuje každá účtovná jednotka - väčšinou k poslednému dňu účtovného obdobia. Cieľom účtovnej závierky je poskytovať informácie o finančnej pozícii, finančnej výkonnosti a peňažných tokoch účtovnej jednotky pre potreby širokého okruhu používateľov.

Na splnenie tohto cieľa poskytuje účtovná závierka informácie o majetku, záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov, n ákladoch, výnosoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia. Tieto informácie, spolu s ďalšími, ktoré sú uvedené v poznámkach, napomáhajú používateľom účtovnej závierky pri predikcii budúcich peňažných tokov účtovnej jednotky, predovšetkým o ich časovom priebehu a pri prijímaní ekonomických rozhodnutí.

Účtovnú závierku zostavujú len tie subjekty, ktoré sú účtovnými jednotkami. Vzory tlačív účtovnej závierky pre j ednotlivé typy účtovných jednotiek sú dostupné na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8632.

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem