Zdroj údajov: systém štátnej pokladnice,
aktualizované: 23.08.2013

Sociálna poisťovňa

Výsledovka Úč SP 2-01

Sociálna poisťovňa

Výsledovka Úč SP 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Za obdobie
od:
01/2010
do:
12/2010

IČO:
30807484
Názov účtovnej jednotky:
Sociálna poisťovňa

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo:
29. augusta 8 - 10
PSČ:
81363
Názov obce:
Bratislava - Staré Mesto
Smerové číslo telefónu:
-
Číslo telefónu:
-
Číslo faxu:
-
e-mail:
-

Zostavená dňa::
-

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.