Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 08.04.2014

SkyToll, a. s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

SkyToll, a. s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Účtovná závierka
-
Riadna

Daňové identifikačné číslo:
2022712153
IČO:
44500734
SK NACE:
63110 Spracovanie dát

Za bežné účtovné obdobie
od:
01/2013
do:
12/2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2012
do:
12/2012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
SkyToll, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
WestendSquare,Lamačská cesta
Číslo:
3/A
PSČ:
84104
Obec:
Bratislava
Číslo telefónu:
-
Číslo faxu:
-
E-mailová adresa:
-

Zostavená dňa:
17.03.2014
Schválená dňa:
-

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.