Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 01.04.2014

Obec Vyšný Čaj

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Vyšný Čaj

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Účtovná závierka
Individuálna
Riadna

Za obdobie
od:
01/2013
do:
12/2013

IČO:
00324922
Názov účtovnej jednotky:
Obec Vyšný Čaj

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
Vyšný Čaj
Číslo:
-
PSČ:
04416
Názov obce:
Vyšný Čaj
Číslo telefónu:
-
Číslo faxu:
-
E-mailová adresa:
-

Zostavená dňa:
-

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.