Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 09.04.2014

Evonik Fermas s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Evonik Fermas s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Účtovná závierka
-
Riadna

Daňové identifikačné číslo:
2020453391
IČO:
31578896
SK NACE:
20140 Výr.ost.zákl.org.chem.

Za bežné účtovné obdobie
od:
01/2013
do:
12/2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2012
do:
12/2012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
Evonik Fermas s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
-
Číslo:
938
PSČ:
97613
Obec:
Slovenská Ľupča
Číslo telefónu:
-
Číslo faxu:
-
E-mailová adresa:
-

Zostavená dňa:
31.03.2014
Schválená dňa:
-

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.