Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 16.04.2014

TOP TERMAL, s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

TOP TERMAL, s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Účtovná závierka
-
Riadna

Daňové identifikačné číslo:
2022098661
IČO:
36278297
SK NACE:
47789 Ost.maloob.s novým tov.

Za bežné účtovné obdobie
od:
01/2013
do:
12/2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2012
do:
12/2012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
TOP TERMAL s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
Hlavná
Číslo:
164/113
PSČ:
93011
Obec:
Topoľníky
Číslo telefónu:
-
Číslo faxu:
-
E-mailová adresa:
-

Zostavená dňa:
30.03.2014
Schválená dňa:
-

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.