Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.04.2014

HIMEX PLUS s. r. o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

HIMEX PLUS s. r. o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Účtovná závierka
-
Riadna

Daňové identifikačné číslo:
2021665228
IČO:
35837187
SK NACE:
55100 Hotelové ubytovanie

Za bežné účtovné obdobie
od:
01/2013
do:
12/2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2012
do:
12/2012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
HIMEX PLUS s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
Mudrochova
Číslo:
2
PSČ:
83527
Obec:
Bratislava
Číslo telefónu:
-
Číslo faxu:
-
E-mailová adresa:
-

Zostavená dňa:
25.02.2014
Schválená dňa:
-

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.