Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 10.06.2014

SMOKOVEC, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

SMOKOVEC, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Účtovná závierka
-
Riadna

Daňové identifikačné číslo:
2020251002
IČO:
35728591
SK NACE:
55100 Hotelové ubytovanie

Za bežné účtovné obdobie
od:
01/2013
do:
12/2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2012
do:
12/2012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
Smokovec, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
Koceľova
Číslo:
15
PSČ:
82108
Obec:
Bratislava
Číslo telefónu:
-
Číslo faxu:
-
E-mailová adresa:
-

Zostavená dňa:
19.03.2014
Schválená dňa:
19.03.2014

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.