Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 28.04.2016

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
Oznámenie o dátume schválenia k 31.12.2015

Účtovná závierka
Individuálna
Riadna

Za obdobie
od:
01/2015
do:
12/2015

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2014
do:
12/2014

Typ účtovnej jednotky:
Podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva
Daňové identifikačné číslo:
2020485500
IČO:
31679692
SID:
-
Názov účtovnej jednotky:
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
Komenského
Číslo:
7
PSČ:
04001
Názov obce:
Košice

Dátum zostavenia účtovnej závierky:
22.03.2016
Dátum schválenia účtovnej závierky:
27.04.2016

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.