Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 29.03.2018
Účtovná závierka k 31.12.2017


Účtovná závierka
Riadna

Účtovná jednotka:
veľká
Daňové identifikačné číslo:
2020453391
IČO:
31578896
SK NACE:
20140 Výr.ost.zákl.org.chem.

Za obdobie
od:
01/2017
do:
12/2017

Bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2016
do:
12/2016

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
EVONIK FERMAS S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
SLOVENSKÁ ĽUPČA
Číslo:
938
PSČ:
97613
Obec:
SLOVENSKÁ ĽUPČA
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti:
OR Okresného súdu Ban.Bystr odd.Sro. vložka č. 967/S
Telefónne číslo:
-
Faxové číslo:
-
E-mailová adresa:
-

Zostavená dňa:
28.02.2018
Schválená dňa:
-

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.