Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 09.04.2014
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Účtovná závierka
-
Riadna

Daňové identifikačné číslo:
2022108704
IČO:
36601284
SK NACE:
86100 Čin.nemocníc

Za bežné účtovné obdobie
od:
01/2013
do:
12/2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2012
do:
12/2012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
Ondavská
Číslo:
8
PSČ:
04011
Obec:
Košice
Číslo telefónu:
-
Číslo faxu:
-
E-mailová adresa:
-

Zostavená dňa:
24.03.2014
Schválená dňa:
-

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.