Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 20.05.2014

Kúpele Zelená Žaba, s. r. o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Kúpele Zelená Žaba, s. r. o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Účtovná závierka
-
Riadna

Daňové identifikačné číslo:
2022905841
IČO:
44998597
SK NACE:
96040 Služ.týk.sa teles.pohody

Za bežné účtovné obdobie
od:
01/2013
do:
12/2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2012
do:
12/2012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
Kúpele Zelená žaba, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
17.novembra
Číslo:
17
PSČ:
91451
Obec:
Trenčianske Teplice
Číslo telefónu:
-
Číslo faxu:
-
E-mailová adresa:
-

Zostavená dňa:
07.03.2014
Schválená dňa:
-

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.