Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 23.05.2014

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s. r. o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s. r. o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Účtovná závierka
-
Riadna

Daňové identifikačné číslo:
2020182395
IČO:
36310743
SK NACE:
35300 Dodávka pary,vzduchu

Za bežné účtovné obdobie
od:
01/2013
do:
12/2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
-
do:
-

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
Mestský bytový podnik Nové Mes Nové Mesto nad Váhom s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
Vajanského
Číslo:
2116/16
PSČ:
91501
Obec:
Nové Mesto nad Váhom
Číslo telefónu:
-
Číslo faxu:
-
E-mailová adresa:
-

Zostavená dňa:
29.04.2014
Schválená dňa:
-

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.