Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 29.06.2018

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
Oznámenie o dátume schválenia k 31.12.2017

Účtovná závierka
Individuálna
Riadna

Za obdobie
od:
01/2017
do:
12/2017

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2016
do:
12/2016

Typ účtovnej jednotky:
Účtovná jednotka účtujúca podľa IFRS
Daňové identifikačné číslo:
2020374862
IČO:
00151700
SID:
-
Názov účtovnej jednotky:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
Dostojevského rad
Číslo:
4
PSČ:
81574
Názov obce:
Bratislava

Dátum zostavenia účtovnej závierky:
26.03.2018
Dátum schválenia účtovnej závierky:
26.06.2018

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.