Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 03.08.2018

Letecké opravovne Trenčín , a.s.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Letecké opravovne Trenčín , a.s.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
Oznámenie o dátume schválenia k 31.12.2017

Účtovná závierka
Individuálna
Riadna

Za obdobie
od:
01/2017
do:
12/2017

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2016
do:
12/2016

Typ účtovnej jednotky:
Podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva
Daňové identifikačné číslo:
2022120694
IČO:
36351156
SID:
-
Názov účtovnej jednotky:
Letecké opravovne Trenčín, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
Legionárska
Číslo:
160
PSČ:
91104
Názov obce:
Trenčín

Dátum zostavenia účtovnej závierky:
15.03.2018
Dátum schválenia účtovnej závierky:
27.07.2018

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.