Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 06.06.2020
Účtovná závierka k 31.12.2019


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 3 4
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24 1 202 954 1 186 781
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25 354 553 355 639
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 26 33 194 33 194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 27 33 194 33 194
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 28
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 29 596 646 596 646
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 30 3 319 3 319
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 31
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 32 -277 520 -274 872
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 33 -1 086 -2 648
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 34 848 401 831 142
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 35
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 36
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 37
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 38 596 591 721 133
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39 356 598 373 557
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 40 4 807 3 057
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 41 1 589 13 734
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42 233 597 330 785
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 43 4 264 2 797
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 44 247 546 107 212
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 45

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.