Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2021

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2020
Dokument: PDF veľkosť 937 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 437 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 61 351 718 69 094 169
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 67 648 569 74 661 219
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 635 442 725 117
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 60 493 727 68 144 106
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 222 549 224 946
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 39 015 2 082 958
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 247 719 214 863
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 143 341 153 254
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 5 866 776 3 115 975
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 62 887 563 68 602 536
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 499 426 558 013
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 22 206 120 26 978 093
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 13 407 040 16 431 607
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 16 197 321 15 650 518
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 11 136 617 10 723 804
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 38 448 23 856
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 4 301 301 4 146 232
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 720 955 756 626
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 567 922 574 779
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 3 113 066 2 943 795
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 3 113 066 2 943 795
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 144 322 140 315
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 51 837
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 6 700 509 5 325 416
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 4 761 006 6 058 683
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 25 525 866 27 424 277
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 12 042 933 7 108 016
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 11 867 750 6 737 000
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 245 765
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33 245 765
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 3 732 20 311
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 3 732 20 311
XII. Kurzové zisky (663) 42 171 451 104 940
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 9 911 905 4 442 894
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 9 659 109 4 328 000
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 52 237 571 82 029
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 15 225 32 865
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 2 131 028 2 665 122
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 6 892 034 8 723 805
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 1 465 427 1 784 458
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 1 581 153 1 850 291
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -115 726 -65 833
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 5 426 607 6 939 347

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.