Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.03.2022

NULL s.r.o.

Úč POD

NULL s.r.o.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2021
Dokument: PDF veľkosť 113 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 441 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 1 491 506 1 020 300
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 1 491 506 1 020 300
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 1 435 641 974 187
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 54 777 41 914
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 1 088 4 199
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 1 226 535 1 040 803
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 91 121 84 211
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 0
D. Služby (účtová skupina 51) 14 867 457 723 281
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 134 875 95 410
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 97 115 67 815
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 34 091 23 647
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 3 669 3 948
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 1 142 1 081
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 108 951 106 746
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 108 951 106 746
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 3 632 11 004
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 19 357 19 070
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 264 971 -20 503
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 477 063 166 695
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 444 1
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 0
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 0
XII. Kurzové zisky (663) 42 444 1
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 7 143 11 719
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 6 185 10 872
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 6 185 10 872
O. Kurzové straty (563) 52 83 472
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 875 375
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -6 699 -11 718
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 258 272 -32 221
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 60 379 6 374
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 60 379 6 374
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 197 893 -38 595

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.