Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.04.2014

ČAJKA BOJNICE, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

ČAJKA BOJNICE, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Účtovná závierka
-
Riadna

Daňové identifikačné číslo:
2022027634
IČO:
36345903
SK NACE:
93290 Ost.zábav,voľnočas.čin.

Za bežné účtovné obdobie
od:
01/2013
do:
12/2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2012
do:
12/2012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
ČAJKA BOJNICE, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
Kúpele Bojnice
Číslo:
971/3
PSČ:
97201
Obec:
Bojnice
Číslo telefónu:
-
Číslo faxu:
-
E-mailová adresa:
-

Zostavená dňa:
28.03.2014
Schválená dňa:
-

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.