Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 15.05.2014

TEHELNÉ POLE, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

TEHELNÉ POLE, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Účtovná závierka
-
Riadna

Daňové identifikačné číslo:
2022187376
IČO:
36361666
SK NACE:
55100 Hotelové ubytovanie

Za bežné účtovné obdobie
od:
01/2013
do:
12/2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2012
do:
12/2012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
TEHELNÉ POLE, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
Trnavská cesta
Číslo:
27/A
PSČ:
83104
Obec:
Bratislava 3 - Nové Mesto
Číslo telefónu:
-
Číslo faxu:
-
E-mailová adresa:
-

Zostavená dňa:
24.03.2014
Schválená dňa:
-

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.