Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 29.08.2014

SKI LIFT, s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

SKI LIFT, s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.05.2014

Účtovná závierka
-
Riadna

Daňové identifikačné číslo:
2020090930
IČO:
36014575
SK NACE:
93110 Prevádzka šport.zar.

Za bežné účtovné obdobie
od:
06/2013
do:
05/2014

Bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
06/2012
do:
05/2013

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
SKI LIFT, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
ROBOTNÍCKA
Číslo:
10
PSČ:
97401
Obec:
BANSKÁ BYSTRICA
Číslo telefónu:
-
Číslo faxu:
-
E-mailová adresa:
-

Zostavená dňa:
31.07.2014
Schválená dňa:
-

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.