Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.07.2015

Letecké opravovne Trenčín , a.s.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Letecké opravovne Trenčín , a.s.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
Oznámenie o dátume schválenia k 31.12.2014

Účtovná závierka
Individuálna
Riadna

Za obdobie
od:
01/2014
do:
12/2014

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie
od:
01/2013
do:
12/2013

Typ účtovnej jednotky:
Podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva
Daňové identifikačné číslo:
2022120694
IČO:
36351156
SID:
-
Názov účtovnej jednotky:
Letecké opravovne Trenčín, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica:
Legionárska
Číslo:
160
PSČ:
91104
Názov obce:
Trenčín

Dátum zostavenia účtovnej závierky:
19.03.2015
Dátum schválenia účtovnej závierky:
06.07.2015

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.