Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.07.2016

STÉNIA a.s.

Úč MUJ

STÉNIA a.s.

Úč MUJ
Účtovná závierka k 31.12.2015


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 3 4
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24 17 235 018 10 162 968
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25 4 902 464 4 563 467
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 26 100 000 100 000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 27 100 000 100 000
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 28
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 29 4 843 502 4 843 502
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 30 15 613 15 613
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 31
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 32 -195 648 -267 045
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 33 138 997 -128 603
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 34 12 332 554 5 599 501
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 35 4 472 379 2 602 554
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 36
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 37
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 38 6 183 175 2 995 884
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39 3 693 655 2 600 506
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 40 5 857
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 41 16 233 776
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42 2 467 430 394 602
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 43 1 063
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 44
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 45 1 677 000

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.