Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 28.06.2022

DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2021
Dokument: PDF veľkosť 592 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 433 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 105 429 453 89 361 849
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 105 421 170 89 361 849
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 101 706 769 86 021 217
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 138 775 15 860
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 3 575 626 3 324 772
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 101 706 876 86 875 396
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 3 624 746 3 953 277
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 67 823 438 47 619 189
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 29 271 810 33 922 213
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 20 907 044 23 783 764
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 7 050 016 8 308 155
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 1 314 750 1 830 294
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 35 972 23 684
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 425 401 665 540
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 425 401 665 540
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 130 474 14 784
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 51 135 40 897
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 343 900 635 812
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 3 714 294 2 486 453
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 30 258 585 34 448 751
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 19 691 45 740
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 8 283
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 8 283
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 42 11 408 45 740
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 113 610 180 322
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 13 351 12 703
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 29 12 703
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 13 322
O. Kurzové straty (563) 52 26 173 61 549
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 74 086 106 070
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -93 919 -134 582
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 3 620 375 2 351 871
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 830 865 649 914
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 1 572 638 791 938
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -741 773 -142 024
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 2 789 510 1 701 957

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.