Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Úč NUJ
Účtovná závierka k 31.12.2014
Dokument: PDF veľkosť 404 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 207 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 24 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Číslo účtu Výnosy Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39 153,75 107 777,59 107 931,34 143 687,53
602 Tržby z predaja služieb 40 4 877 822,64 4 839 946,02 9 717 768,66 9 495 456,71
604 Tržby za predaný tovar 41 0,00 83 269,04 83 269,04 48 962,84
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 36 446,74 -34 560,89 1 885,85 14 039,42
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 4 110,37 0,00 4 110,37 2 019,36
641 Zmluvné pokuty a penále 50 0,00 14 074,55 14 074,55 24 145,29
642 Ostatné pokuty a penále 51 0,00 10 596,32 10 596,32 11 181,43
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Úroky 53 0,00 4 770,19 4 770,19 2 865,71
645 Kurzové zisky 54 55,86 26,80 82,66 301,43
646 Prijaté dary 55 9 256,93 430,00 9 686,93 657,00
647 Osobitné výnosy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Zákonné poplatky 57 0,00 0,00 0,00 0,00
649 Iné ostatné výnosy 58 5 533 177,31 1 200 737,52 6 733 914,83 8 297 650,61
651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 0,00 108 720,83 108 720,83 129 634,53
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Tržby z predaja materiálu 62 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Výnosy z použitia fondu 64 1 267 333,54 0,00 1 267 333,54 1 779 842,95
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Výnosy z nájmu majetku 66 1 379,79 1 308 898,43 1 310 278,22 1 292 537,28
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 60 265,57 0,00 60 265,57 67 249,99
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 0,00 0,00 0,00 0,00
664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0,00 0,00 0,00 1 832,99
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00 0,00
691 Dotácie 73 75 640 584,93 0,00 75 640 584,93 77 071 668,04
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 87 430 587,43 7 644 686,40 95 075 273,83 98 383 733,11
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 -724 135,00 1 764 116,71 1 039 981,71 584 145,98
591 Daň z príjmov 76 0,00 317 946,39 317 946,39 223 281,47
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00 3 535,10 3 535,10 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) 78 -724 135,00 1 442 635,22 718 500,22 360 864,51

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.